Neuropædagiske metoder

Når vi arbejder ud fra den Neuropædagogisk tilgang betyder det, at vi arbejder ud fra struktur, overindlæring samt genkendelighed. Sammen med dig udarbejder vi nogle indsatsmål som evalueres 1 x årlig.
Inden indflytning bliver du og dine pårørende inviteret til et forventningsmøde sammen med den daglige leder samt din kontaktperson i huset.

I Neuropædagogikken er det vigtigt at vide, hvordan du var som person før skaden, samt hvilket liv du levede. I den forbindelse udarbejder vi en livshistorie sammen med dig og dine pårørende. Dette for at danne os et samlet billede af hvilke interesser og værdier, der før har betydet noget for dig. Hvad motiverer dig og hvilke faktorer spiller ind i dine ønsker for fremtiden.

Vi arbejder individuelt med den enkelte borger med fokus på relationer. Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, som består af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og sundhedsassistenter
Vi vægter samarbejde både med dig og dine pårørende.

Med Campus Næstved prøver vi noget nyt med uddannelse og byudvikling. Campus Næstved er en samling af Næstveds uddannelser ved stationen – lige midt i Næstveds bymidte. Valget af placering lige midt i et travlt centrum er langt fra en tilfældighed. De studerende vil kunne drage nytte af den tætte placering ved stationen, samtidigt med at Næstveds byliv er en del af campusområdet. For byen og erhvervslivet betyder campus et stort løft. Vi har store ambitioner i forhold til både at tiltrække nye uddannelser og studerende, men har også store forventninger til udvikling af bæredygtighed, kulturliv og erhverv.

Campus Næstved skal tages i brug af de første studerende i august 2018. Du kan løbende følge projektets udvikling på denne side.

Kontakt

Center for Neuropædagogik
Obovej 7
4700 Næstved