Velkommen til Huset på Obovej 9-11-13

Huset Obovej er et døgntilbud som består af nr. 9, 11 og 13. Der er syv lejligheder i hver bolig.

Vi har et tæt samarbejde med aktivitetscenteret på Obovej 7, hvilket betyder at vi udveksler gensidige oplevelser og erfaringer.

Lejligheden er din egen og du kan selv bestemme hvem du vil have besøg af og hvor længe. Der er mulighed for, at dine pårørende kan spise med, vi skal blot vide det to dage i forvejen. Vi tilbereder selv morgenmad og frokost, aftensmaden bliver leveret af ekstern leverandør.

Vi vægter fællesskabet i husene og spiser gerne måltiderne sammen i fællesrummet. Du bestemmer dog selv om du vil deltage.

I de enkelte huse bliver der afholdt husmøder en gang om måneden. Her besluttes på demokratisk vis regler, aktiviteter og punkter til brugerrådsmøderne. Der sidder en beboer fra hvert hus i brugerrådet som afholder møder med Centerleder Ingrid Eriksen ca. seks gange årligt.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers § 141 handleplan og udarbejder indsatsmål i samråd med dig. Vi benytter ugeplaner, strukturskemaer samt whiteboard tavler for at indsatsen bliver synlig og genkendelig for dig. Alle personaler arbejder ud fra den aftalte struktur.

Personalet har mulighed for at få supervision både enkeltvis samt i det samlede team.
Vi har fast tilknyttede vikarer. Vi har stor fokus på at vores faste vikarer kender beboerne godt. Der er altid tilgængeligt materiale så vikarerne kan blive opdateret.

På Obovej er der etableret et pårørende råd med seks medlemmer, to fra hver bolig. Der afholdes møder ca. fem gange årligt med ledelsen.

Kontakt

Adresse
Obovej 9-11-13
4700 Næstved

Leder
Gitte Severin
Mobil: 2013 4721
Mail: gisev@naestved.dk

Jette Schmidt
Mobil: 2423 0917
Mail: jelsc@naestved.dk

For dig som er fagperson:
Læs nærmere om Obovej 9-11-13 på tilbudsportalen.